Welkom
op de website van Stichting IYAABA!

Stichting IYAABA benaderd het begrip “binding” vanuit een islamitische grondslag, vanuit het midden van een veelbelovende gemeenschap, namelijk de Afro-diaspora. Islam is een religie welke dynamisch, gastvrij en mooi is maar niet zonder de bij behorende uitdagingen waarmee deze gemeenschap dagelijks te maken heeft. Daarom is onze doelstelling het creëren van eenheid en verbinding binnen de gemeenschap, als in de maatschappij. Islam is altijd een centrale kracht geweest in de opbouw van krachtige Afrikaanse koninkrijken, van Ethiopië tot aan het grootste Afrikaanse rijk Songhai. De Islam behoort sinds zijn ontstaan tot een onderdeel van Afrika, en is vandaag de dag nog steeds een van de snelst groeiende religies onder de Afro bevolking wereldwijd en tevens de grootste religie in Afrika – goed voor 25% van de islamitische wereldbevolking van 1,5 miljard.

De relatie tussen Islam en de aanwezigheid van Afrikanen in diaspora is een van de meest verkeerd begrepen historische relaties. Als we terugkijken op de 16e eeuw, dan zien wij dat de trans-Atlantische slavenhandel een grote rol heeft gespeelt in de totstandkoming van de West-Afrikaanse diaspora gemeenschappen in noord, midden en zuid Amerika. Voorbeelden zijn terug te vinden in Suriname, Brazilië, Curacao en Jamaica maar ook op Kaapverdië zijn in grote getallen deze diaspora gemeenschappen vertegenwoordigd. Deze handel bereikte het karakter van een georganiseerd internationaal niveau naarmate de suikerplantages in de Amerika’s groeiden, en de vraag naar arbeidskrachten toe nam. De Europese slavenhandelaren hadden hun handelsbasis gevestigd aan de Westkust van Afrika, waar de vraag naar arbeidskrachten werd beantwoord door stammenoorlogen, die een gestage stroom slavenjagers genereerden. Na het uiteenvallen van Songhai (1592) werden de slavenexpedities geïntensiveerd langs de Niger rivier zo ver landinwaarts tot aan Timbaktu en Gao.

Er waren veel moslims onder de mensen welke tot slaven werden gemaakt. Onderzoeken tonen de namen van Mandigoes uit Guinee, Hausa’s, Fulanies en Yorubas uit Nigeria en Bambara uit Niger. Duizenden kwamen ook uit Oost-Afrika. Deze omvatten Kaffrarians uit Mozambique, Melin uit Melindi, evenals moslims uit Shofala en Kilwa. Alhoewel de religie vandaag de dag geen prominente rol speelt binnen deze afro-diaspora gemeenschappen, zijn er nog vele gebruiken en tradities binnen deze gemeenschappen terug te vinden, welke herleidde naar de islamitische identiteit van de voorouders.

“Werken aan binding en betrokkenheid in de maatschappij”

kennismet de Islam

Kennis vergaren en toepassen in ons eigen leven is een pad dat leidt naar verruiming van ons denken, dankbaarheid, tevredenheid en besef. In het Surinaams kort gezegd: Opo Yeye.

Allah de verhevene leert in de qur’an:

“En onder de mensen, kruipende dieren en vee zijn zij van allerlei verschillende kleuren. Van de dienaren van Allah zijn degenen die waarlijk ontzag/liefde/vrees voor hem hebben, degenen met kennis.” (Surah Faatir 35:28)

Deze woorden vertellen ons dat de eerste stap is om een dienaar te zijn: toegewijd zijn aan het vervullen van datgene wat onze schepper ons heeft voorgeschreven. Om het volgende niveau te bereiken moet men moeite doen om kennis te vinden en tot zich te nemen. Op onze website vindt u onder ander links, elektronische boeken en video materiaal die u kunnen helpen op het pad van kennis vergaren.

Video Gallery

ALI MUSTAFA SEINPAAL | VOORSCHRIFTEN VAN HET VASTEN
MUFTI ABABUJEY | AFRO MUSLIMS DURING THE COLONIAL ERA

Radio uitzendingen

Foto’s