Steun ons!

Binding en verbinding is wat Stichting IYAABA kenmerkt, maar zonder onze ummah is er geen mandaat. U behoort tot de ummah en wij doen een beroep op u.

Stichting IYAABA tracht met de wil van Allah swt niet alleen de da’wah te bevorderen onder de Afro-Diaspora maar tracht ook minderheidsgroepen binnen onze ummah te bereiken en te betrekken middels bijeenkomsten en activiteiten. Op deze wijze proberen wij te verbinden en een platform te bieden, maar wij hebben uw steun hard nodig!

Daarom doen wij een beroep op onze ummah om dit doel te steunen. U kunt ons ondersteunen middels een donatie via de weblink of een bankoverschrijving naar onze bankrekening, maar ook middels een vaste donatie per maand via uw bank.

Wij zijn afhankelijk van uw dua, steun en betrokkenheid en vragen Allah swt om dit doel te steunen en te bekrachtigen. Amien

IBAN: NL39RABO0321692578 ten name van Stichting IYAABA.

“…jullie zullen nooit de vroomheid (al-birr) bereiken totdat jullie uitgeven van datgene waarvan jullie houden.”

(Qur’an 3:92)

Naam*

E-mailadres*

Telefoonnummer

Bericht

Bedrag *