OVER ONSStichting IYAABA


WIE ZIJN WIJ?

Stichting IYAABA is in 2017 opgericht vanuit een WhatsApp groep waarin onder andere afro-surinaamse moslims vertegenwoordig waren. Hieruit ontstond de behoefte om elkaar niet alleen te ontmoeten in de WhatsApp groep maar ook daar buiten. Dit resulteerde in de eerste bijeenkomst welke plaats vond bij Islamitische- en Culturele  Vereniging  Rukun Islam in Den Haag in 2016.

Tijdens deze bijeenkomst is de intentie uitgesproken om met elkaar de basis te leggen op maatschappelijk en religieus gebied met als uitgangspunt de community opbouw. Dit laatste is in lijn met de doelstelling van IYAABA om op deze wijze de da’wah onder de gehele Afro-Diaspora gemeenschap te vergroten en maatschappelijke  uitdagingen gezamenlijk te benaderen. Door de snelle groei van de WhatsApp groep en de behoefte om te ontplooien, hebben een aantal groepsleden het initiatief genomen om het informele karakter van de WhatsApp groep te ondersteunen door een formele organisatie. Dit initiatief resulteerde in de officiële oprichting van stichting IYAABA op 21 juni 2017 in Rotterdam.

Stichting IYAABA zet zich in om te voorzien in de maatschappelijke en religieuze behoefte van de  Afro-Diaspora moslim en haar omgeving. De stichting kent een Islamitische grondslag maar legt haar focus op de gehele Diaspora gemeenschap. Door actuele thema’s aan te kaarten en informatie bijeenkomsten te organiseren is de stichting toegankelijk voor een breed publiek en legt hierbij verbindingen binnen het netwerkwerk van de multiculturele samenleving . Ook ondersteund stichting IYAABA de da’wah onder de afro gemeenschap in Suriname. In samenwerking met de lokale Surinaamse stichting Thoriqul Islam, draagt IYAABA bij aan de da’wah binnen de afro Surinaamse gemeenschap in Suriname en ondersteunt IYAABA bij het tot stand brengen en in stand houden van een wekelijkse radio programma “Sabi Leri  Na Islam” waarin de luisteraar kennis maakt met de Islamitische normen en waarden, en op welke wijze deze zich in de huidige cultuur en gebruiken van de afro Surinamers heeft verworven.

“Werken aan binding en betrokkenheid in de maatschappij”