WIE ZIJN WIJ?

“Als moslim van afro-surinaamse afkomst is er een behoefte vervult mbt mijn identiteit binnen de ummah en de gemeenschap in het algemeen”

Gregory

Al geruime tijd weerklinkt in de Nederlandse samenleving het geluid dat de Surinaamse bevolking goed geïntegreerd zou zijn. Bij de afro-diaspora moslim gemeenschap in het bijzonder, is er een sterk verlangen naar een hechte gemeenschap met een sterke sociale binding en identiteit.

Wij van IYAABA omarmen dit geluid en verbinden dit met onze ambitie om sociaal maatschappelijke en sociaal economische activiteiten te ontplooien. Hierbij werken wij vanuit een islamitische grondslag, maar onze focus reikt verder dan alleen de bevolkingsgroepen met een islamitische achtergrond. Dit is in lijn met onze ambitie om samen te werken aan een inclusieve samenleving waarbinnen een ieder ongeacht ras, religie, geslacht of politieke voorkeur een menswaardig bestaan kan leiden.

IYAABA tracht tegemoet te komen aan de behoefte van de afro-diaspora (Surinaamse) moslim. Dit doen wij door middel van het in kaart brengen en het lokaliseren van deze doelgroep en te voorzien in de behoefte van erkenning en herkenning met aandacht voor de eigen identiteit.

Wij organiseren bijeenkomsten op religieus, cultureel en maatschappelijk gebied, zowel online als fysiek. Onze bijeenkomsten zijn bedoelt om de krachten te bundelen en de verschillende uitdagingen te bespreken en uiteen te zetten. Wij zijn een platform voor (nieuwe)moslims met een afro- Caribische achtergrond, laagdrempelig en herkenbaar.

” Bouwen aan een gezamenlijke toekomst. Jij staat er niet alleen voor

Wij kaarten vraagstukken en uitdagingen aan waar onze doelgroep frequent mee te maken heeft. Vraagstukken en uitdagingen welke zich voordoen zowel binnen de algemene moslim gemeenschap als ook die van de gemeenschap van herkomst. Deze vraagstukken benaderen wij vanuit religieus maar ook cultureel aspect om zo vanuit een complete aanpak oplossing gericht te kunnen faciliteren.