Steun en doneer!

De Ramadan is de maand van de Koran, maar ook van tolerantie, liefdadigheid, verbroedering en bezinning.

Steun de donatie acties door een keuze te maken uit de projecten hieronder. Doneer op een van de onderstaande projecten.

Suriname, Zuid-Amerika:

In samenwerking met Stichting Thoriqul Islam (Suriname) willen wij ons ook inzetten voor de ummah in Suriname en extra ondersteuning bieden middels het verzorgen van de Suhur & Iftar voor de behoeftige ter plaatse. Zoals bekend is de financiële situatie in Suriname het onderwerp van de dag. Dit raakt de gehele gemeenschap in het algemeen. Ondersteuning vanuit onze internationale gemeenschap kan hierbij een verschil maken insha’Allah.


Suriname, Zuid-Amerika:

Ook tijdens deze Ramadan willen wij het kindertehuis Mamanten ondersteunen bij de dagelijkse draai van het huishouden en de mogelijkheid bieden tot een extraatje voor de kinderen tijdens deze maand. Zodat ook onze kinderen zich verheugen op de komst van deze geweldige maand.


Ghana, West-Afrika:

Onze ummah bekend uit James Town (Accra) behoort tot een van de meest onderbedeelde gemeenschappen van de Stad, onlangs heeft deze gemeenschap zich noodgedwongen moeten verplaatsen naar een andere omgeving ivm het bestemmingsplan van de lokale authoriteiten. De gemeenschap heeft zicht tot dus ver kunnen vestigen in de nabij gelegen plaats Korle Lagoon en is behoeftig aan onze steun. Deze willen wij tijdens de maand Ramadan bieden middels het verzorgen van de suhur & Iftar en doen een beroep op u om ons hierbij te ondersteunen.


Suriname:

Steun stichting Thoriqul Islam in deze zware financiële uitdaging. Wij zijn behoeftig aan uw steun en liefdadigheid om de dawah in Suriname te kunnen voortzetten. Hierbij doen wij een beroep op uw ondersteuning t.b.v. het onderhoud aan de Moskee te Pont Buiten en het voort zetten van de wekelijkse Radio Progamma “Taki fu Gado” op Radio Koyeba te kunnen financieren.


Nederland, Europa:

Steun ons bij het voortzetten van onze activiteiten en ontwikkelingshulp. Stichting IYAABA organiseert laag drempelige meetings en familiedagen t.b.v. de community building onder de afro-Caribische (bekeerde)moslims en bij behorende families. Tevens is de IYAABA actief op het gebeid van ontwikkelingshulp in o.a. Europa, west-Afrika en zuid-Amerika.


Vanaf nu en de gehele maand Ramadan kunt u uw donatie doen door middel van de bijgevoegde link of één bankoverschrijving op rekeningnummer NL39 RABO 0321 6925 78 tnv Stichting IYAABA

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *